GENERALFORSAMLING

10. februar 2017 19:18 , af Tore Josupeit

Generalforsamling i BUI Fodboldafdelingen, tirsdag den 27.02.2018 kl. 17.30 - 19.30, på Broager Idrætscenter, i Cafeteriet.

 (Vedtægter vedhæftet)

DAGSORDEN.:

01. Valg af dirigent.

02. Valg af referent.

03. Formandens beretning.

04. Kassererens regnskabsaflæggelse.

05. Fastsættelse af kontingent.

06. Budget.

07. Indkomne forslag. ( Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. )

08. Valg.

  Kasserer  :  Morten Ebbesen  (Modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem  :  Preben Hom Nielsen  (Modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem  :  Annette Hardman  (Modtager genvalg)
  1. Suppleant  :  Heidi Pomykala  (Modtager genvalg)
  2. Suppleant  :  Jette Sturm Thomsen  (Modtager genvalg)

09. Eventuelt.

Vedhæftede filer