GENERALFORSAMLING

10. februar 2017 19:18 , af Lars Lehmann

Generalforsamling i BUI Fodboldafdelingen, Lørdag den 25.02.2017 kl. 13.00 - 15.00, på Broager Idrætscenter, i Cafeteriet.

 (Vedtægter vedhæftet)

DAGSORDEN.:

01. Valg af dirigent.

02. Valg af referent.

03. Formandens beretning.

04. Kassererens regnskabsaflæggelse.

05. Fastsættelse af kontingent.

06. Budget.

07. Indkomne forslag. ( Skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. )

08. Valg.

      Formand :                  Lars Lehmann                    ( Modtager genvalg )  

      Bestyrelsesmedlem : Rasmus Duus                     ( Modtager genvalg )

      1. Suppleant :            Janni Lund Andresen         ( Modtager genvalg )

      2. Suppleant :            Heidi Pomykala.                 ( Modtager genvalg )

09. Eventuelt.

Vedhæftede filer