Etik

Matchfixing, manipulation og spil på egne kampe:

Klubben spillere, trænere, holdledere, bestyrelsesmedlemmer og andre med tillidserhverv er underlagt Dansk Idræts Forenings regler omkring matchfixing. Det er således ikke tilladt at: 

 • forsøge at udføre manipulation af kampe, 
 • udføre bestikkelse af / trusler mod modstandere, 
 • spille på egne kampe, 
 • gøre brug af intern viden samt 
 • på anden måde opføre sig på en uetisk måde.

 

Der er ikke defineret nogen bagatelgrænse for størrelsen af bestikkelse så BUI-fodbold arbejder med en nul-tolerance omkring dette.

Du bedes som bestyrelsesmedlem, træner, meningt medlem, holdleder eller som person med anden tillidspost gøre dig bekendt med DIF's Matchfixingsregulativ. Se nedenstående links

 • DIF’s Matchfixings-regulativ: Link.
 • DIF’s Matchfixings-regulativ (Resume): Link

 

Racisme og diskrimination:

BUI-fodbold tolererer på ingen måde opførsel som på nogen måde kan tolkes racistisk eller diskriminerende overfor klubbens medlemmer, modstandere, dommere eller tilskuere.

 Dette omfatter:

 • hudfarve, 
 • religion, 
 • nationalitet, 
 • seksuelle præferencer eller 
 • tilknytning til en minoritetsgruppe.

I forbindelse med kampe hvor der opleves racistiske tilråb, skal du som træner eller spiller bede dommeren om at stoppe kampen indtil dette er bragt i orden.

 

Se også DBU’s etiske retningslinjer: Link

 

 

BUI-fodbolds bestyrelse

2019-11-26